Your True Colours

Je zoekt verandering. Verandering in jezelf of in je organisatie. Je zoekt naar authentieke kleuren die mogen stralen. Je wil een verandering die je maximale potentieel vrijmaakt.

Your True Colours laat mensen en organisaties stralen met authentieke kleuren

Your True Colours bestaat uit een aantal veranderaars. Veranderaars van mensen en bedrijven. Dit doen we door het begeleiden bij trajecten richting zelfsturing en nieuwe organisatievormen. We willen persoonlijk ondernemerschap en samenwerking bevorderen in privé leven en organisatie.

We doen dit door organisatie verandering, faciliteren, training en coaching.

We geloven in duurzaam en bewust ondernemen. Door het maximale potentieel in de mens te ontwikkelen. Maar ook door de mens in al zijn sterktes en zwaktes zich te laten tonen om vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid deel uit te maken van deze wereld.

Met een specialisatie in zelfsturende teams en een rotsvast geloof in zelfsturing en persoonlijk leiderschap willen we een bijdrage leveren aan de verandering die op dit moment plaatsvindt in de wereld.

Organisatie verandering en training rond invoering van nieuwe werkmethoden. Werken waarin de heelheid en kracht van de medewerker centraal staat en de persoon vol energie bijdraagt aan gezamenlijke doelen.

Door onze expertise in zelfsturing (Agile, Scrum, Holacracy, Reinventing Organisations) en achtergrond in coaching zijn we in staat om niet alleen de methodologie rond zelfsturing in te voeren maar ook weerstand bij transformatieprocessen aan te gaan en nieuwe waarden in de organisatiecultuur te verankeren.

Daarnaast werken we samen met partners die krachtige ondersteunende trainingen geven rond leiderschap, zelfsturing, persoonlijkheidstypes, teamwerk.

Faciliteren van brede veranderingsprocessen in bedrijven richting het nieuwe werken door middel van het werken met groepen. We zetten creatieve en doelgerichte werkmethoden in om gedrag en attitude te veranderen en te borgen.

Coaching van teams en individuen bij het helder krijgen van doelen en stimuleren persoonlijk leiderschap.